III Kryteria Kadry Sky Bowling Cup 2013

Wyniki eliminacji łącznie

Eliminacje Kryteria 3 

xxxx