Polish Bowling Federation - Scoring
Nazwa: Łódzki Klub Bowlingowy
Nazwa skrócona: ŁKB Łódź
Adres: ul.Boya Żeleńskiego 8/14 91-761 Łódź
Email: piotrk@grakula.org
Tel: 797005009
Prezes klubu: Piotr Kulpa
Patryk Bakir (numer licencji: 1630), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Anna Błaszczyk (numer licencji: 2017), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Grzegorz Chrabąszcz (numer licencji: 2019), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Magdalena Golańska (numer licencji: 1725), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Bartłomiej Kachelski (numer licencji: 2025), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Szymon Kręgielski (numer licencji: 1461), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Krzysztof Kucharski (numer licencji: 2227), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Jacek Kuciński (numer licencji: 1540), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Alexander Langner (numer licencji: 1849), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Anna Małecka (numer licencji: 2803), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Sylwester Motyka (numer licencji: 2799), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Le Zung Nguen (numer licencji: 2286), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Roman Nguen (numer licencji: 1998), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Dorota Ochental (numer licencji: 1813), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Roman Ochental (numer licencji: 1797), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Maurycy Szymczak (numer licencji: 2804), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Sławomir Wróblewski (numer licencji: 1724), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Paweł Żołnowski (numer licencji: 1545), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 2017-10-31 2218
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 100 1 0000-00-00 100 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii A 0 11 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 0 3 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 80 2 0000-00-00 160 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 3-4 80 2 0000-00-00 160 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 5-6 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 7-8 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 150 1 2018-03-31 150 0000-00-00 0
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 608
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) 2256 570 2826
INFORMACJA DLA KLUBU
xxxx