Nazwa: Klub Bowlingowy Katowice
Nazwa skrócona: KB Katowice
Adres: ul.Kossutha 3/32 Katowice
Email: lukasz.bowl@gmail.com
Tel: 602212655
Prezes klubu: Łukasz Śnieżek
Jarosław Czuła (numer licencji: 1759), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Dawid Kantyka (numer licencji: 1187), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Maciej Matysiak (numer licencji: 1936), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Dariusz Matyśniak (numer licencji: 1029), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Andrzej Nowiński (numer licencji: 854), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Michał Skarbek (numer licencji: 1769), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Maciej Skowronek (numer licencji: 1033), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Łukasz Śnieżek (numer licencji: 733), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Ireneusz Wanczura (numer licencji: 1720), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Maciej Wiśniewski (numer licencji: 2874), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marcin Wywioł (numer licencji: 956), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Beata Zielińska (numer licencji: 2032), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Sylwester Zieliński (numer licencji: 43), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 300 1 2014-08-31 300 2014-10-13 300
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 200 1 2014-08-31 200 2014-10-13 200
Licencja zawodnicza kategorii A 50 9 0000-00-00 450 0000-00-00 500
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 30 1 0000-00-00 30 0000-00-00 0
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 100 4 2014-10-28 400 2014-11-17 400
Opłata za kolejki ligowe 3-4 100 4 2014-11-25 400 2014-12-03 400
Opłata za kolejki ligowe 5-6 100 4 2015-03-03 400 0000-00-00 400
Opłata za kolejki ligowe 7-8 100 3 2015-03-24 300 0000-00-00 300
Roczna składka członkowska klubu 150 1 2015-03-30 150 0000-00-00 150
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) 20 2630 2650
INFORMACJA DLA KLUBU
Wpłaty za licencje i transfery: Matyśniak 50, Czuła 50, Kantyka 50, Nowiński 50, Śnieżek 50, Wywioł 50, Matysiak 50, Skowronek 50, Skarbek 50, Wanczura 50
xxxx