Nazwa: Klub Bowlingowy Suwałki
Nazwa skrócona: KB Suwałki
Adres: ul.Chłodna 5, 16-400 Suwałki
Email: suwalkibowling@gmail.com
Tel: 600554431
Prezes klubu: Łukasz Kardel
Katarzyna Bobrowska (numer licencji: 2941), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Daniel Bobrowski (numer licencji: 2811), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Dariusz Chalecki (numer licencji: 1860), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Krzysztof Chałko (numer licencji: 1859), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Robert Chodorowski (numer licencji: 2244), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Zdzisław Chomicki (numer licencji: 2396), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Dominik Chomicz (numer licencji: 3030), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Bogdan Dojnikowski (numer licencji: 3031), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Paweł Doroszko (numer licencji: 1757), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Rafał Drozdowski (numer licencji: 2512), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Hubert Firkowski (numer licencji: 1858), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Wiesław Frydrych (numer licencji: 2051), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Lilla Frydrych (numer licencji: 2050), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Wojciech Górski (numer licencji: 1862), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Grzymkowski (numer licencji: 1857), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Huszcza (numer licencji: 2288), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Kamil Kalinowski (numer licencji: 1548), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Beata Karwel (numer licencji: 2968), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marek Krystosiak (numer licencji: 2012), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Sławomir Lipiński (numer licencji: 1711), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Paweł Masłowski (numer licencji: 1855), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Natalia Polakowska (numer licencji: 2401), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Stanisław Poświatowski (numer licencji: 2376), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Krystian Przezdemski (numer licencji: 2506), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Sławomir Raczkowski (numer licencji: 2055), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Zbyszek Rzońca (numer licencji: 1714), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Artur Sałkiewicz (numer licencji: 2062), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Kamil Seredziński (numer licencji: 3035), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Sołowiej (numer licencji: 2508), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Tomasz Świacki (numer licencji: 2402), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Anita Szulc (numer licencji: 2243), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Anna Szydłowska (numer licencji: 3034), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Wiesław Szydłowski (numer licencji: 3033), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Wojciech Wędrychowski (numer licencji: 2949), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marek Zaborowski (numer licencji: 1935), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Józef Zawadzki (numer licencji: 2242), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marek Zdancewicz (numer licencji: 3032), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Radosław Żuchowski (numer licencji: 2375), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Tomasz Żukowski (numer licencji: 1854), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 2018-08-31 1685
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 300 1 2018-09-15 300 2018-09-14 300
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 350 2 0000-00-00 700 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii A 50 11 0000-00-00 550 2018-09-13 500
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 30 8 0000-00-00 240 2018-09-13 180
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 100 2 2018-09-15 200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 3-4 100 2 2018-09-15 200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 5-6 100 2 2018-09-15 200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 7-8 100 2 2018-09-15 200 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 150 1 2019-03-31 150 2018-02-20 150
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) 75 2740 2815
INFORMACJA DLA KLUBU
xxxx