Nazwa: MASTERS SPARTAN LUBLIN
Nazwa skrócona: MASTERS SPARTAN LUBLIN
Adres:
Email:
Tel:
Prezes klubu:
Dariusz Dłużniewski (numer licencji: 2965), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Jarosław Gołębiowski (numer licencji: 2980), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Ewelina Kochaniec (numer licencji: 3026), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Grzegorz Szczęsny (numer licencji: 2027), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Tomasz Zarek (numer licencji: 2966), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 2019-08-31 141
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 200 1 0000-00-00 200 2019-11-05 200
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii A 70 4 0000-00-00 280 0000-00-00 280
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 50 1 0000-00-00 50 0000-00-00 50
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 1200 1 2019-09-30 1200 2019-11-05 1200
Opłata za kolejki ligowe 3-4 1200 1 2019-12-31 1200 2019-11-05 1200
Opłata za kolejki ligowe 5-6 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 7-8 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 200 1 2020-03-31 200 0000-00-00 0
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) -59 3130 3071
INFORMACJA DLA KLUBU
xxxx