Nazwa: Radomskie Stowarzyszenie Promocji Bowlingu
Nazwa skrócona: RSPB Radom
Adres: ul. Zientarskiego 2/24 26-600 Radom
Email: rspb.radom@gmail.com
Tel: 505153310
Prezes klubu: Mateusz Karolak
Tomasz Adamczyk (numer licencji: 1536), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marcin Fokt (numer licencji: 1532), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Iwanicki (numer licencji: 1530), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Mateusz Karolak (numer licencji: 1528), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Koziara (numer licencji: 1850), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Rafał Kruk (numer licencji: 2995), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Majerczyk (numer licencji: 2289), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Szymon Zrobek (numer licencji: 3209), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 2019-08-31 0
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 200 1 2019-09-30 200 2019-10-03 200
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii A 0 6 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 0 2 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 1200 1 2019-09-30 1200 2019-10-03 1170
Opłata za kolejki ligowe 3-4 1200 1 2019-12-31 1200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 5-6 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 7-8 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 200 1 2020-03-31 200 2019-12-13 200
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) -1230 2800 1570
INFORMACJA DLA KLUBU
xxxx