Nazwa: Retro Bowling Club
Nazwa skrócona: Retro Bowling Club
Adres:
Email:
Tel:
Prezes klubu:
Jakub Vlachovic (numer licencji: 2942), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Petr Bitala (numer licencji: 3018), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Mieczysław Kępiński (numer licencji: 3043), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Grzegorz Kępiński (numer licencji: 1768), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Dawid Kępiński (numer licencji: 2132), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Zygmunt Kokurowski (numer licencji: 1764), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Aleksandra Pagieła (numer licencji: 2975), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Honza Triska (numer licencji: 2989), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Sandra Walczak (numer licencji: 2033), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Andrzej Walczak (numer licencji: 2016), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Patryk Walczak (numer licencji: 3041), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Magdalena Walczak (numer licencji: 3042), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Martin Wasilew (numer licencji: 2503), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marta Łydka (numer licencji: 2499), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 2607 1 2018-08-31 2607 2019-04-01 2500
Opłata rejestracyjna klubu 600 1 0000-00-00 600 2018-09-22 600
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 200 1 0000-00-00 200 2018-09-22 200
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 350 1 0000-00-00 350 2018-11-30 350
Licencja zawodnicza kategorii A 50 5 0000-00-00 250 0000-00-00 300
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 30 7 0000-00-00 210 0000-00-00 180
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 100 1 0000-00-00 100 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 300 2 2018-09-15 600 0000-00-00 600
Opłata za kolejki ligowe 3-4 300 2 2018-09-15 600 0000-00-00 502
Opłata za kolejki ligowe 5-6 300 2 2018-12-31 600 2019-05-21 400
Opłata za kolejki ligowe 7-8 300 2 2018-12-31 600 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 150 1 2019-03-31 150 2018-09-22 150
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 1272
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) 187 6867 7054
INFORMACJA DLA KLUBU
Nagroda za II miejsce w I Lidze DMP = 1272,6
xxxx