Nazwa: Klub Bowlingowy Wrocław
Nazwa skrócona: Sky Bowling Wrocław
Adres: ul.Kozanowska 66/3 54-152 Wrocław
Email: tomek@skybowling.pl
Tel: 880255888
Prezes klubu: Tomasz Janicki
Maciej Banaś (numer licencji: 1965), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Krzysztof Białek (numer licencji: 2329), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Mateusz Boś (numer licencji: 1068), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Bartosz Bryłkowski (numer licencji: 154), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Janusz Bryłkowski (numer licencji: 146), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Bartłomiej Cywiński (numer licencji: 1982), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Tadeusz Fudała (numer licencji: 2330), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Magdalena Kawecka (numer licencji: 1804), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Zbigniew Kobierecki (numer licencji: 160), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Robert Leszczyński (numer licencji: 145), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Paweł Lisowski (numer licencji: 1191), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Piotr Maciejewski (numer licencji: 2004), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Michał Niedziela (numer licencji: 1749), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Leszek Niedziela (numer licencji: 1981), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Marcin Piotrowski (numer licencji: 2006), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Maja Potępa (numer licencji: 2187), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Piotr Przewłocki (numer licencji: 1870), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Andrzej Składzień (numer licencji: 1076), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Marek Stasiak (numer licencji: 1984), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Łukasz Słabik (numer licencji: 1475), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Paweł Wojtonis (numer licencji: 2073), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 300 1 2014-08-31 300 2014-10-10 300
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 200 2 2014-08-31 400 2014-10-21 400
Licencja zawodnicza kategorii A 50 12 0000-00-00 600 0000-00-00 600
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 30 7 0000-00-00 210 0000-00-00 200
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 100 6 2014-10-28 600 2014-11-17 600
Opłata za kolejki ligowe 3-4 100 6 2014-11-25 600 2015-02-26 600
Opłata za kolejki ligowe 5-6 100 6 2015-03-03 600 2015-02-26 200
Opłata za kolejki ligowe 7-8 100 4 2015-03-24 400 0000-00-00 200
Roczna składka członkowska klubu 150 1 2015-03-30 150 0000-00-00 0
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) -760 3860 3100
INFORMACJA DLA KLUBU
Wpłaty za licencje i transfery: Cywiński 50, Stasiak 50, NiedzielaMK 80, Bryłkowscy 100 (nadpłata 20), Kawecka 50, Wojtonis 50, Piotrowski 50, Banaś 50, Leszczyński 30, Kobierecki 30, BośM 50, Maciejewski 50, Przewłocki 30, Ryngwelska 50, Potępa 30
xxxx