Nazwa: Klub Bowlingowy Wrocław
Nazwa skrócona: Sky Bowling Wrocław
Adres: ul.Kozanowska 66/3 54-152 Wrocław
Email: tomek@skybowling.pl
Tel: 880255888
Prezes klubu: Tomasz Janicki
Gary Bachani (numer licencji: 906), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Maciej Banaś (numer licencji: 1965), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Krzysztof Białek (numer licencji: 2329), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Mateusz Boś (numer licencji: 1068), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Bartosz Bryłkowski (numer licencji: 154), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Janusz Bryłkowski (numer licencji: 146), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Arkadiusz Błaszczyk (numer licencji: 2617), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Bartłomiej Cywiński (numer licencji: 1982), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Dariusz Dłużniewski (numer licencji: 2965), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Tadeusz Fudała (numer licencji: 2330), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Jarosław Gołębiowski (numer licencji: 2980), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Magdalena Kawecka (numer licencji: 1804), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Zbigniew Kobierecki (numer licencji: 160), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Robert Leszczyński (numer licencji: 145), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Paweł Lisowski (numer licencji: 1191), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Piotr Maciejewski (numer licencji: 2004), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Leszek Niedziela (numer licencji: 1981), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Michał Niedziela (numer licencji: 1749), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Tomasz Pick (numer licencji: 2067), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Michał Pick (numer licencji: 2981), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Marcin Piotrowski (numer licencji: 2006), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Maja Potępa (numer licencji: 2187), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Piotr Przewłocki (numer licencji: 1870), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Iga Ryngwelska (numer licencji: 2136), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Andrzej Składzień (numer licencji: 1076), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Marek Stasiak (numer licencji: 1984), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Dominik Stępniewski (numer licencji: 89), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Łukasz Słabik (numer licencji: 1475), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Paweł Wojtonis (numer licencji: 2073), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje pezez klub - Oczekuje, Opłata za licencję - Oczekuje, Aktywna - Oczekuje
Daniel Wolik (numer licencji: 1914), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Tomasz Zarek (numer licencji: 2966), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 2017-10-31 454
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 300 1 2017-12-31 300 0000-00-00 20
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii A 50 9 0000-00-00 450 0000-00-00 450
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 30 2 0000-00-00 60 0000-00-00 30
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 200 4 0000-00-00 800 2018-03-18 400
Opłata za kolejki ligowe 1-2 100 2 2018-01-13 200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 3-4 100 2 2018-01-13 200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 5-6 100 2 2018-01-13 200 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 7-8 100 2 2018-01-13 200 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 150 1 2018-03-31 150 0000-00-00 0
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) -1206 2560 1354
INFORMACJA DLA KLUBU
xxxx