Nazwa: Klub Bowlingowy Suwałki
Nazwa skrócona: KB Suwałki
Adres: ul.Chłodna 5, 16-400 Suwałki
Email: suwalkibowling@gmail.com
Tel: 600554431
Prezes klubu: Łukasz Kardel
Damian Bobrowski (numer licencji: 4637), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Robert Chodorowski (numer licencji: 2244), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Dominik Chomicz (numer licencji: 3030), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Maciej Dąbrowski (numer licencji: 4636), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Lilla Frydrych (numer licencji: 2050), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Wiesław Frydrych (numer licencji: 2051), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Wojciech Górski (numer licencji: 1862), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Grzymkowski (numer licencji: 1857), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Krzysztof Huszcza (numer licencji: 2288), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Artur Sałkiewicz (numer licencji: 2062), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
Wojciech Wędrychowski (numer licencji: 2949), Weryfikacje email - OK, Weryfikacje przez klub - OK, Opłata za licencję - OK, Aktywna - OK
NALEŻNOŚCI KLUBU W SEZONIE 2014/2015 KWOTA ILOŚĆ TERMIN SUMA NALEŻNOŚCI DATA WPŁYWU KWOTA WPŁATY
Saldo klubu z poprzednich sezonów 0 0 0000-00-00 0 2019-08-31 75
Opłata rejestracyjna klubu 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP Ekstraklasa 300 1 2019-09-30 300 2019-09-30 300
Rejestacja drużyny w DMP 1 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Rejestacja drużyny w DMP 2 Liga 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii A 0 5 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Licencja zawodnicza kategorii J lub S 0 6 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Zmiana barw klubowych lub wypożyczenie 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 1-2 1200 1 2019-09-30 1200 2019-09-30 1200
Opłata za kolejki ligowe 3-4 1200 1 2019-12-31 1200 0000-00-00 1200
Opłata za kolejki ligowe 5-6 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Opłata za kolejki ligowe 7-8 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 0
Roczna składka członkowska klubu 200 1 2020-03-31 200 2020-08-25 200
Należności inne 0 0 0000-00-00 0 0000-00-00 20
SALDO (wartość dodatnia: nadpłata,                  ujemna: zobowiązanie) 95 2900 2995
INFORMACJA DLA KLUBU
xxxx