MPPiT Opole FitLife

Regulamin

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI PAR i TRÓJEK 2014

 

INFORMACJA OGÓLNA

 

ZARZĄDZAJACY I ORGANIZATOR

Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim

Zeylanda 5, 60-808 Poznań.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Kręgielnia FitLife , ul. Oleska 11, Opole

 

TERMIN

Eliminacje par kobiet i mężczyzn oraz mikstów: 3-4.10.2014r.

Finały par kobiet i mężczyzn oraz mikstów: 4.10.2014r.

Eliminacje i finały trójek mieszanych: 5.10.2014r.

 

KONKURENCJE

Turniej odbywa się w konkurencji par kategorii kobiet, mężczyzn i mikstów oraz trójek jednej kategorii mieszanej. Trójki mogą składać się zarówno z mężczyzn jak i kobiet lub być mieszane. Każdej kobiecie w konkurencji trójek zostanie przyznany handicap w wysokości 8 pkt./grę.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzią Turnieju jest Maciej Kwiatkowski, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat Turnieju.

 

DODATKOWE UREGULOWANIA

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów, Zasady gry w bowlingu sportowym oraz przepisy ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy go Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Udział w Turnieju może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju) posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową SBS PZK oraz ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie nie będą honorowane.

Listy startowe zostaną otwarte od 1 września o 12.00 na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz adres e-mail. Aby zapisać się na listy startowe trzeba posiadać aktualną e-licencję. Rejestracji dokonujemy indywidualnie osobno w przypadku eliminacji par oraz trójek. Zgłoszenie pary i trójki należy dokonać po rejestracji zawodników grających razem wysyłając wiadomość na sbs@pzksbs.pl.

Listy startowe zostaną zamknięte dnia 1 października o 18.00.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

 

Wpisowe:

- eliminacje par: 100 zł. od osoby

- eliminacje trójek: 80 zł. od osoby

- eliminacje mikstów oraz finały par i trójek: bezpłatne

 

Pary i trójki mogą składać się zarówno z graczy pochodzących z jednego klubu, jak i z graczy różnych klubów. Nie ma obowiązku grania w każdej konkurencji, można wybrać tylko jedną. W eliminacjach, gdy zawodnicy nie podadzą pary lub trójki, będą przyporządkowani losowo. Aby być sklasyfikowanym do kryteriów kadry należy wziąć udział w obu konkurencjach (suma 10 gier eliminacyjnych).

 

Wszystkie cztery konkurencje (tj. pary kobiet, pary mężczyzn, pary mikstów oraz trójki), niezależnie od ilości zgłoszonych drużyn, zostaną rozegrane. Skład pary/trójki musi być podany przed przystąpieniem do eliminacji każdego z uczestniczących w niej zawodników.

 

W przypadku zapełnienia wszystkich terminów eliminacyjnych istnieje możliwość dołożenia dodatkowych.

 

Lista startowa wraz ze składami par i trójek będzie dostępna na stronie www.pzksbs.pl .

 

ELIMINACJE

 

Zawodnicy rozgrywają eliminacje na torach w swoich parach i trójkach. Wyjątkiem są miksty, gdzie wyniki zostaną zaliczone z par.

 

W poszczególnych eliminacjach można zagrać tylko jeden raz. Nie ma re-entry.

 

W eliminacjach par kobiet i mężczyzn, po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 6 gier na smarowaniu Short (33-37) i ratio nie przekraczającym 1:3,5. Po każdej grze osoby grające na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, a osoby z torów nieparzystych o 2 tory w lewo.

 

W eliminacjach mikstów wyniki są zaliczane z eliminacji par.

 

W eliminacjach trójek, po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 4 gier na smarowaniu Long (42-46) i ratio nie przekraczającym 1:3,5. Po każdej grze osoby grające na torach parzystych przesuwają się o 3 tory w prawo, a osoby z torów nieparzystych o 3 tory w lewo.

 

W przypadku niepełnych składów o przysuwaniu się na torach po każdej grze decyduje Sędzia Turnieju.

 

O wyniku pary lub trójki decyduje suma gier. W przypadku remisu w eliminacjach, w każdej kategorii oraz indywidualnie, o pozycji decyduje ostatnia gra, następnie przedostatnia, aż do skutku.

 

Przed każdą rundą eliminacyjną oraz przed półfinałami nastąpi smarowanie torów.

 

Do półfinałów awansują na podstawie rankingu poszczególnych eliminacji po 4 pary oraz 4 trójki mieszane.

 

PÓŁFINAŁY i FINAŁY

 

Półfinały i finały odbywają się zaraz po zakończonych eliminacjach: w sobotę o 17.00 - pary i w niedzielę o 17.00 - trójki.

 

Każda z zakwalifikowanych par i trójek rozegra pojedynki play-off jedna gra każdego z zawodników, których suma daje wynik drużyny, wg systemu 1-4, 2-3. Zwycięzcy pojedynków zagrają o 1 miejsce, przegrani zajmują ex aequo 3 miejsce w mistrzostwach.

 

W przypadku remisu w pojedynkach - pojedynek jednej kuli przez wybranego spośród drużyny gracza.

 

Ceremonia dekoracji nastąpi po finałach mikstów w sobotę oraz po finałach trójek w niedzielę.

HARMONOGRAM

 

 

 

Sobota 07.30: smarowanie 12 torów

Sobota 08.00-10:30 Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 1 skład (24 osoby)

Sobota 10.30: smarowanie 12 torów

Sobota 11.00-13.30: Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 2 skład (24 osoby)

Sobota 13.30: smarowanie 12 torów

Sobota 14:00-16:30 Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 3 skład (24 osoby)

Sobota 17.00: Półfinał par mężczyzn i kobiet (4 pary męskie i 4 pary kobiece)

Sobota 17.30: Finał par kobiet i mężczyzn (2 pary męskie i 2 pary kobiece)

Sobota 18.00: Półfinał mikstów (4 pary mieszane)

Sobota 18.30: Finał mikstów (2 pary mieszane)

Sobota 19.00: Ceremonia

 

Niedziela 9.00: smarowanie 12 torów

Niedziela 10.00-12.30: Eliminacje trójek mieszanych - 1 skład (36 osób)

Niedziela 12.30: smarowanie 12 torów

Niedziela 13.00-15.30: Eliminacje trójek mieszanych - 2 skład (36 osób)

Niedziela 15.30: Smarowanie 8 torów

Niedziela 16.00: Półfinał trójek (4+4)

Niedziela 17.00: Finał trójek (tylko o 1 miejsce)

Niedziela 18.00: Ceremonia

 

 

 

RANKING KADRY

 

Do rankingu kadry seniorów sklasyfikowane zostaną osoby wg sumy zdobytych punktów w eliminacjach par (6 gier) i trójek (4 gry). W sumie z 10 gier. Punkty rankingowe nie zostaną przyznane zawodnikom, którzy nie rozegrali wszystkich gier 10 gier.

 

 

Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 29.08.2014r.

Naniesiono poprawkę o smarowanie Short opublikowaną na stronie SBS w dniu 08.09.2014r.

 

xxxx