Polish Open 2015 - Wyniki

Squad12

Mężczyźni

Imię i nazwisko
Hndp
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Wyniki
Hndp
Razem
Śr.
Pop
Razem
1. Olesiński Krzysztof /792/
0
183
164
189
208
214
203
1161
0
1161
193.50
0
1161
2. Bryłkowski Janusz /146/
0
189
167
182
166
216
168
1088
0
1088
181.33
0
1088
3. Piotrowski Wojciech /1139/
0
176
170
150
195
163
196
1050
0
1050
175.00
0
1050
4. Jabłoński Janusz /1447/
0
163
176
175
175
148
164
1001
0
1001
166.83
0
1001
powrót...
xxxx