III Kryteria Kadry Sky Bowling Cup 2013

Regulamin

 

REGULAMIN

Sky Bowling Cup 2013 - Kryteria kadry #3

 

 

ZARZĄDZAJACY

Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań

 

ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

Kręgielnia Sky Bowling, ul. Powstańców Śląskich 73-95, Wrocław

 

TERMIN

4-7 kwiecień 2013r.

 

KONKURENCJE

Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzią Turnieju jest Tomasz Gapiński, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat turnieju.

 

DODATKOWE UREGULOWANIA

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym, Regulamin Organizacji Zawodów oraz przepisy WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.

W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową PZK SBS oraz ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje jednorazowe nie będą honorowane.

Listy startowe będą otwarte od godz.12.00, 6 marca 2013 do godz.18.00, 2 kwietnia 2013 na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego http://scorring.pzksbs.pl/tournaments.html. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku wolnych miejsc SBS ma prawo pozostawić otwarte listy dłużej.

Ilość re-enty jest limitowana do dwóch na każdym ze smarowań.

Przedstawiciel klubu, z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą startową i zgłoszenie uwag. W przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z zamieszczoną listą startową.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Na parze torów w eliminacjach mogą znajdować się minimum 3, a maksymalnie 4 osoby, natomiast minimalna ilość osób rozgrywających skład na danym rodzaju smarowania wynosi 9.

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od składu eliminacyjnego i wynosi od 40 do 60 złotych za każdy pojedynczy skład  eliminacyjny (3 gry). Finały bezpłatne (12 gier). Płatność jest dokonywana wyłącznie gotówką za wszystkie zarezerwowane składy z góry.

 

 

SMAROWANIA

 

Turniej rozgrywany będzie na 3 sportowych smarowaniach WTBA, na których rozegrane zostaną również Indywidualne Mistrzostwa Polski. W związku z tym SBS postanowiła o usunięciu z programu IMP oficjalnego treningu, co zmniejszy koszt uczestnictwa zawodników w tej imprezie.

Turnieje zostaną rozegrane na poniższych smarowaniach:

  1. Short: Los Angeles 36', ratio 1:1,38 (www.kegel.net/v3/PatternLibraryPattern.aspx?ID=760)
  2. Medium: Montreal 41', ratio 1:2,25 (www.kegel.net/v3/PatternLibraryPattern.aspx?ID=763)
  3. Long: London 44', ratio 1:2,63 (www.kegel.net/v3/PatternLibraryPattern.aspx?ID=759)

 

FORMAT TURNIEJU

 

Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 3 gier na smarowaniu short, 3 gier na smarowaniu medium oraz 3 gier na smarowaniu long. Suma 9 gier na różnych smarowaniach będzie decydować o awansie do fazy finałowej.

Kręgielnia na cały czas eliminacji zostanie przygotowana w następujący sposób:

- tory nr 1-6: smarowanie short - 9 do 12 osób w składzie

- tory nr 7-14: smarowanie medium - 9 do 16 osób w składzie

- tory nr 15-20: smarowanie long - 9 do 12 osób w składzie

Przejście następuje po każdej grze w obrębie jednego smarowania.  Zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo.

Rozgrzewka przed każdym składem eliminacyjnym oraz rundami finałowymi trwa 10 minut.

Re-entry rozgrywane są w obrębie jednego smarowania. W momencie uzyskania wyższego wyniku na danym smarowaniu, kasuje się poprzedni wynik uzyskany na tym smarowaniu, zastępując go nowym. Wyniki z dwóch innych smarowań pozostają niezmienne.

Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.

Do finałów awansuje 6 kobiet oraz 18 mężczyzn.

Zawodniczki i zawodnicy w finale grają na 12 torach, rozgrywają po 4 gry na każdym ze smarowań, które nie sumują się z wynikami eliminacji - rozpoczynamy „od zera". W ten sposób wynik z 12 gier decyduje o miejscu w turnieju i punktach rankingowych do kadry.

W rundzie finałowej mężczyźni zostaną rozstawieni zgodnie z zajętymi miejscami po eliminacjach po dwóch na torach nieparzystych i po jednym na torach parzystych począwszy od toru nr 1. Kobiety zagrają po jednej na torach parzystych w kolejności od toru 1. Po zmianie smarowania zawodnicy ponownie zostają w ten sam sposób rozstawieni, ale na podstawie pierwszych 4 gier finałowych, a następnie 8 gier finałowych.

Przejście w finałach następuje po każdej grze.  Zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo.

Przerwa techniczna na smarowanie torów nie następuje przed każdą składem eliminacyjnym, a godziny zostaną podane w harmonogramie.

W przypadku remisu w każdym etapie turnieju decyduje ostatnia rozegrana w gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd. do skutku.

 

HARMONOGRAM

Czwartek:

smarowanie torów - 4 kwietnia 11.00

Skład 1: godz. 12.00 4 kwietnia, 40 złotych, max 40 osób

Skład 2: godz. 13.30 4 kwietnia, 40 złotych, max 40 osób

smarowanie torów - 4 kwietnia 15.00

Skład 3: godz. 16.00 4 kwietnia, 40 złotych, max 40 osób

Piątek:

smarowanie torów - 5 kwietnia 11.00

Skład 4: godz. 12.00 5 kwietnia, 50 złotych, max 40 osób

Skład 5: godz. 13.30 5 kwietnia, 50 złotych, max 40 osób

smarowanie torów - 5 kwietnia 15.00

Skład 6: godz. 16.00 5 kwietnia, 60 złotych, max 40 osób

Sobota:

smarowanie torów - 6 kwietnia 7.00

Skład 7: godz. 8.00 6 kwietnia, 50 złotych, max 40 osób

Skład 8: godz. 9.30 6 kwietnia, 50 złotych, max 40 osób

smarowanie torów - 6 kwietnia 11.00

Skład 9: godz. 12.00 6 kwietnia, 60 złotych, max 40 osób

Skład 10: godz. 13.30 6 kwietnia, 60 złotych, max 40 osób

smarowanie torów - 6 kwietnia 15.00

Skład 11: godz. 16.00 6 kwietnia, 60 złotych, max 40 osób

Niedziela:

smarowanie torów - przed każdą fazą finałową

Finał - smarowanie medium: godz. 9.00 7 kwietnia, bezpłatnie, 6 kobiet, 18 mężczyzn

Finał - smarowanie short: godz. 11.30 7 kwietnia, bezpłatnie, 6 kobiet, 18 mężczyzn

Finał - smarowanie long: godz. 14.00 7 kwietnia, bezpłatnie, 6 kobiet, 18 mężczyzn

 

 

W każdym składzie eliminacyjnym zawodnicy mogą wybrać, na którym smarowaniu chcą grać, short, medium lub long. Ilość zawodników biorących udział w eliminacjach to minimum 9 dla każdego ze smarowań, a maksymalnie 12 dla smarowań short i long oraz 16 dla smarowania medium.

 

  NAGRODY

Pula nagród pieniężnych wynosi 4.000,00 PLN i zostanie podzielona zgodnie z poniższą tabelą na poziomie eliminacji. W przypadku remisu decyduje ostatnia gra, następnie przedostatnia, itd.

Eliminacje - za najlepsze wyniki na danym rodzaju smarowań w przypadku mężczyzn (zawodnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę) oraz za zajęte miejsce w eliminacjach w przypadku kobiet:

 

Wynik

/miejsce

Mężczyźni

Kobiety

short - eliminacje

medium -eliminacje

long - eliminacje

całe eliminacje

1

500,00 PLN

500,00 PLN

500,00 PLN

500,00 PLN

2

300,00 PLN

300,00 PLN

300,00 PLN

300,00 PLN

3

200,00 PLN

200,00 PLN

200,00 PLN

200,00 PLN

 

Finały - za końcowe miejsce w turnieju: statuetki lub puchary dla zwycięzców.

 

Turniej zaliczany jest do rankingu Kryteriów Kadry, w którym zawodnicy z pozycji 1-16 na podstawie rundy finałowej, w dalszej kolejności eliminacji (miejsca 7-16 kobiet), otrzymają punkty zgodnie z „Kryteriami wyłaniania reprezentacji Polski seniorów".

 

 

PROTESTY I ZAŻALENIA

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

 

Regulamin sporządziła Komisja Gier i Dyscypliny

Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 5.03.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx