QubicaAMF eliminacje - Łęgowo 2013

Regulamin

 


Regulamin polskich eliminacji
QubicaAMF


1. Organizatorem turnieju jest PZK SBS.
2. Miejscem rozgrywania turnieju jest kręgielnia Tokyo Station w Łęgowie
3. Termin rozgrywania turnieju 11.09 - 15.09.2013.
4. Zapisy przyjmowane są na stronie www.pzksbs.pl w zakładce: listy startowe.
5. Początek zapisów - poniedziałek 26.09.2013, zapisy będą przyjmowane do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy legitymujący się obywatelstwem polskim (osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego mogą zagrać w turnieju, będą klasyfikowane lecz nie będą mogły reprezentować Polski w turnieju finałowym w finale Qubica AMF World Cup w Krasnoyarsku), posiadający licencję PZK SBS i aktualne badania lekarskie.
7. Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Koszt startu w eliminacjach i re-entry wynosi od 80 do120 zł.
9. W turnieju nie obowiązują żadne handicapy. Osobne klasyfikacje będą prowadzone
z rozróżnieniem na płeć.
10. Turniej przewiduje eliminacje i re entry.
11. Dopuszczalne jest by organizator w przypadku zbyt małej lub/i nierównej liczby osób
w danej rundzie zezwolił na grę osobom, których jednak wynik nie będzie brany pod uwagę (tzw. buster).
12. Podczas turnieju będzie obowiązywało jedno smarowanie, opublikowane na 5 dni przed rozpoczęciem zawodów.
13. Przejścia: po dwóch grach zawodnicy z torów nieparzystych 4 tory
w lewo, z parzystych 4 tory w prawo (w razie mniejszej ilości zawodników,
o innych zasadach przejść decyduje organizator zawodów).

Rundy Eliminacyjne:

• środa 11.09.2013 g. 16.00 (max 20 osób - 10 torów),
• środa 11.09.2013 g. 19.00 (max 20 osób - 10 torów),
• czwartek 12.09.2013 g. 16.00 (max 20 osób - 10 torów),
• czwartek 12.09.2013 g. 19.00 (max 20 osób - 10 torów),
• piątek 13.09.2013 g. 13.00 (max 20 osób - 10 torów),
• piątek 13.09.2013 g. 16.00 (max 20 osób - 10 torów),
• piątek 13.09.2013 g. 19.00 (max 20 osób - 10 torów),
• sobota 14.09.2013 g. 10.00 (max 20 osób - 10 torów),
• sobota 14.09.2013 g. 13.00 (max 20 osób - 10 torów),
• sobota 14.09.2013 g. 16.00 (max 20 osób - 10 torów),

- W Rundach Eliminacyjnych każdy z zawodników i zawodniczek rozegra 6 gier.
- Zawodnik/zawodniczka uzyska prawo do dalszych kwalifikacji - na podstawie sumy uzyskanej z 6 gier.
- 16 mężczyzn oraz 4 kobiety kwalifikuje się do Rundy Finałowej.
- W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższy wynik w ostatniej grze, w dalszej kolejności przedostatniej itd.

mężczyźni z miejsc 1-16 i kobiety z miejsc 1-4 po eliminacjach rozegrają 6 gier na torach 1-10

Runda Finałowa I (niedziela 15.09.2013): godz 9.00

- uczestnicy losują ustawienie na torach przed przystąpieniem do RF I,
- smarowanie: przed każdą rundą,
- rozgrzewka: 7 min. przed rozpoczęciem RF I, 5 min. przed kolejnymi rundami,
- przejścia : po dwóch grach zawodnicy z torów nieparzystych 4
tory w lewo, z parzystych 4 tory w prawo,
- Wyniki mężczyzn z 6 gier zostaną dopisane do uzyskanych wyników
z Rundy Eliminacyjnej - suma z łącznie 12 gier (6 RE + 6 RF I) będzie
podstawą do dalszego awansu - do Rundy Finałowej II.
- Ośmiu mężczyzn awansuje do RF II.
- Wyniki kobiet z 6 gier zostaną dopisane do uzyskanych wyników z Rundy Eliminacyjnej - suma z łącznie 12 gier (6 RE + 6 RF I) będzie podstawą do dalszego awansu - do Rundy Finałowej II.
- Trzy kobiety awansują do RF II.
- W przypadku równej ilości punktów po RE i RF I o wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej
decyduje wyższy wynik (suma punktów) w RF I, a następnie wyższy wynik w ostatniej
grze RF I, w dalszej kolejności przedostatniej itd.

Runda Finałowa II:

pojedynki
• tory 1-2 pojedynek nr 1. zawodnik nr 1 oraz zawodnik nr 8 rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,
• tory 3-4 pojedynek nr 2. zawodnik nr 2 oraz zawodnik nr 7 rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,
• tory 5-6 pojedynek nr 3. zawodnik nr 3 oraz zawodnik nr 6 rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,
• tory 7-8 pojedynek nr 4. zawodnik nr 4 oraz zawodnik nr 5 rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,
• tory 9-10 pojedynek nr 5. zawodniczka nr 3 oraz zawodniczka nr 2 rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,


Runda Finałowa III:


mężczyźni półfinał ok. g. 15.00

• tory 5-6 pojedynek nr 5. zwycięzca pojedynku (1) - zwycięzca pojedynku (4)
rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,
• tory 7-8 pojedynek nr 6. zwycięzca pojedynku (2) - zwycięzca pojedynku (3 rozegrają pojedynek do dwóch zwycięstw,

Runda Finałowa IV:

mężczyźni Finał ok. g. 16.00
• tory 5-6 zwycięzca pojedynku (5) - zwycięzca pojedynku (6) - do dwóch zwycięstw.
kobiety Finał ok. g. 16.00
• tory 3-4 - zwyciężczyni pojedynku nr 5 - zwyciężczyni eliminacji + rundy finałowej I - do dwóch zwycięstw


ZAKOŃCZENIE TURNIEJU ORAZ UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD ok. GODZ. 17.00

Nagrody :

Kobiety
I miejsce 500 zł. - tytuł zwycięzcy Finału Polskich Eliminacji pamiątkowy puchar
II miejsce 300 zł.
III miejsce 200 zł.

Mężczyźni
I miejsce 1000 zł - tytuł zwycięzcy Finału Polskich Eliminacji pamiątkowy puchar
II miejsce 600 zł.
III miejsce 400 zł.

Koszt pobytu w hotelu i wpisowe podczas finału światowego w Krasnoyarsku pokrywa organizator Qubica AMF. Bilet lotniczy zapewnia PZK SBS. W finale światowym Qubica AMF zawodnicy zobowiązani są wystąpić w strojach reprezentacji Polski, zaakceptowanych przez Zarząd PZK SBS.


Opłaty turniejowe:

• środa - piątek entry 100 zł. - re-entry 80
• sobota ) entry 120 zł. - re-entry 100 zł.

Rundy Finałowe I - IV
• niedziela - jednorazowa opłata przed RF I 50 zł.

Przepisy porządkowe:

1. Do kompetencji Sędziego należy: pilnowanie przestrzegania przepisów sportu bowlingowego,
wzywanie obsługi technicznej torów, korygowanie błędnych wyników na konsolach
i inne.
2. Zmiana torów i rozpoczęcie gry następuje na wyraźny sygnał sędziego.
3. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia turnieju w porozumieniu z organizatorem zawodów.
4. Organizator zabrania, pod karą wykluczenia z zawodów wnoszenia oraz spożywania jedzenia
oraz napojów nie zakupionych w Centrum.
5. W trakcie zawodów zabrania się spożywania napojów alkoholowych.
6. Obowiązującym strojem w trakcie trwania turnieju i dekoracji zwycięzców jest strój bowlingowy.
7. Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku graczy w celu promocji turnieju.
8. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane zgodnie
i z zapisami ETBF, Kręglarskim Regulaminem Sportowym, Ogólnym Regulaminem Zawodów
oraz Etyką w Bowlingu przez Komisję Gier i Dyscypliny SBS, a drugiej instancji przez Zarząd
PZK SBS.

 

Zatwierdzony przez Zarząd PZK SBS w dniu 26.09.2013r.

 

 

 

 

xxxx