Mistrzostwa Polski Par i Trójek

Regulamin

 

 

          

         

 
REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI PAR i TRÓJEK 2013

 

 

 

INFORMACJA OGÓLNA

 

ZARZĄDZAJACY I ORGANIZATOR

Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim

ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań.

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Kręgielnia FitLife , ul. Oleska 11, Opole                        

 

TERMIN

Eliminacje par kobiet i mężczyzn:  8-9.11.2013r.

Finały par kobiet i mężczyzn: 9.11.2013r.

Eliminacje i finały trójek mieszanych: 10.11.2013r.

 

KONKURENCJE

Turniej odbywa się w konkurencji par kategorii kobiet i mężczyzn oraz trójek jednej kategorii mieszanej. Trójki mogą składać się zarówno z mężczyzn jak i kobiet lub być mieszane. Każdej kobiecie w konkurencji trójek zostanie przyznany handicap w wysokości 8 pkt./grę.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzią Turnieju jest Maciej Kwiatkowski, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat Turnieju.

 

DODATKOWE UREGULOWANIA

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów, Zasady gry w bowlingu sportowym oraz przepisy ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy go Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Udział w Turnieju może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju) posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową SBS PZK oraz ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie nie będą honorowane.

Listy startowe zostaną otwarte od 8 października na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz adres e-mail. W przypadku problemów przy dokonaniu zapisów on-line prosimy wysłać zgłoszenie e-mailem. Rejestracji dokonujemy indywidualnie osobno w przypadku eliminacji par oraz trójek. Zgłoszenie pary i trójki należy dokonać po rejestracji zawodników grających razem wysyłając wiadomość na sbs@pzksbs.pl.

Listy startowe zostaną zamknięte dnia 5 listopada.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.   

 

Wpisowe:

- eliminacje par: 100 zł. od osoby

- eliminacje trójek: 80 zł. od osoby

- finały par i trójek: bezpłatne

 

Pary i trójki mogą składać się zarówno z graczy pochodzących z jednego klubu, jak i z graczy różnych klubów. Nie ma obowiązku grania w każdej konkurencji, można wybrać tylko jedną. W eliminacjach mogą brać udział również zawodnicy grający indywidualnie. Związane jest to z przyznawanymi punktami do kryteriów kadry. Aby być sklasyfikowanym do kryteriów kadry należy wziąć udział w obu konkurencjach (suma 10 gier eliminacyjnych).

 

Wszystkie trzy konkurencje (tj. pary kobiet, pary mężczyzn oraz trójki), niezależnie od ilości zgłoszonych drużyn, zostaną rozegrane.

 

W przypadku zapełnienia wszystkich terminów eliminacyjnych istnieje możliwość dołożenia dodatkowych.

 

Lista startowa wraz ze składami par i trójek będzie dostępna na stronie www.pzksbs.pl .

 

ELIMINACJE

 

Eliminacje par odbędą się w następujących składach:

Skład 1 par: 13.30 dnia 8.11.2013 (piątek) - max 24 osoby po 2 na torze

Skład 2 par: 17.00 dnia 8.11.2013 (piątek) - max 24 osoby po 2 na torze

Skład 3 par: 10.00 dnia 9.11.2013 (sobota) - max 24 osoby po 2 na torze

Skład 4 par: 13.30 dnia 9.11.2013 (sobota) - max 24 osoby po 2 na torze

Od godz. 17.00 dnia 9.11.2013 (sobota) - półfinały i finały par

Eliminacje trójek odbędą się w następujących składach:

Skład 1 trójek: 10:00 dnia 10.11.2013 (niedziela) - max 36 osoby po 3 na torze

Skład 2 trójek: 13:30 dnia 10.11.2013 (niedziela) - max 36 osoby po 3 na torze

Od godz. 17.00 dnia 10.11.2013 (niedziela) - półfinały i finał trójek

 

Zawodnicy rozgrywają eliminacje na torach w swoich parach i trójkach. Wyjątkiem są zawodnicy grający indywidualnie.

 

W poszczególnych eliminacjach można zagrać tylko jeden raz. Ne ma „re-entry".

W eliminacjach par, po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 6 gier na smarowaniu Long (42-46) i ratio nie przekraczającym 1:3,5. Po każdej grze osoby grające na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, a osoby z torów nieparzystych o 2 tory w lewo.

 

W eliminacjach trójek, po wylosowaniu torów, każdy ze startujących rozgrywa 4 gier na smarowaniu Medium (38-41) i ratio nie przekraczającym 1:3,5. Po każdej grze osoby grające na torach parzystych przesuwają się o 3 tory w prawo, a osoby z torów nieparzystych o 3 tory w lewo.

 

O wyniku pary lub trójki decyduje suma gier. W przypadku remisu w eliminacjach, w każdej kategorii oraz indywidualnie, o pozycji decyduje ostatnia gra, następnie przedostatnia, aż do skutku.

 

Przed każdą rundą eliminacyjną oraz przed półfinałami nastąpi smarowanie torów.

 

Do finałów awansują na podstawie rankingu poszczególnych eliminacji po 4 pary mężczyzn i kobiet oraz 4 trójki łączone.

 

 

PÓŁFINAŁY i FINAŁY

                                                            

Półfinały i finały odbywają się zaraz po zakończonych eliminacjach: w sobotę o 17.00 - pary i w niedzielę o 17.00 - trójki.

 

Każda z zakwalifikowanych par i trójek rozegra pojedynki play-off - jedna gra każdego z zawodników, których suma daje wynik drużyny, wg systemu 1-4, 2-3. Zwycięzcy pojedynków zagrają o 1 miejsce, przegrani zajmują ex aequo 3 miejsce w mistrzostwach.

 

W przypadku remisu w pojedynkach - pojedynek jednej kuli przez wybranego spośród drużyny gracza.

 

Ceremonia dekoracji nastąpi po finałach par w sobotę oraz po finałach trójek w niedzielę.

 

HARMONOGRAM

 

Piatek 12.30: smarowanie 12 torów

Piątek 13.30-16.00: Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 1 skład (24 osoby)

Piątek 16.00: smarowanie 12 torów

Piątek 17.00-19.30: Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 2 skład (24 osoby)

 

Sobota 9.00: smarowanie 12 torów

Sobota 10.00-12.30: Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 3 skład (24 osoby)

Sobota 12.30: smarowanie 12 torów

Sobota 13.30-16.00: Eliminacje par mężczyzn i kobiet - 4 skład (24 osoby)

Sobota 16.00: smarowanie 8 torów (4 pary męskie i 4 pary kobiece)

Sobota 17.00: Półfinał par mężczyzn i kobiet (4 pary męskie i 4 pary kobiece, tory 3-10)

Sobota 18.00: Finał par kobiet (tory 7-8, bez smarowania)

Sobota 19.00: Finał par mężczyzn (tory 5-6, bez smarowania)

Sobota 20.00: Ceremonia

 

Niedziela 9.00: smarowanie 12 torów

Niedziela 10.00-12.30: Eliminacje trójek mieszanych - 1 skład (36 osób)

Niedziela 12.30: smarowanie 12 torów

Niedziela 13.30-16.00: Eliminacje trójek mieszanych - 2 skład (36 osób)

Niedziela 16.00: Smarowanie 8 torów

Niedziela 17.00: Półfinał trójek (4+4)

Niedziela 18.00: Finał trójek (tylko o 1 miejsce)

Niedziela 19.00: Ceremonia

 

RANKING KADRY

 

Do rankingu kadry seniorów sklasyfikowane zostaną osoby wg sumy zdobytych punktów w eliminacjach par (6 gier) i trójek (4 gry). W sumie z 10 gier. Punkty rankingowe nie zostaną przyznane zawodnikom, którzy nie rozegrali wszystkich gier 10 gier.

 

 

 

                         Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 04.10.2013r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx