Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014

Regulamin

2014-03-19

 

Polski Związek Kręglarski

Sekcja Bowlingu Sportowego

REGULAMIN

 

Indywidualnych Mistrzostw Polski

sezonu 2013 / 2014

 

 

Fantasy Park  w 

Toruniu

 

 

 ZARZĄDZAJĄCY

Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań

 ORGANIZATOR

PZK Sekcja Bowlingu Sportowego przy współpracy z Fantasy Park Toruń

 TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

4-6 kwietnia 2014r., Kręgielnia Fantasy Park  ul. Broniewskiego 90 Toruń

 KATEGORIE

Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzią Głównym Turnieju będzie Tomasz Gapiński, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat Turnieju.

 DODATKOWE UREGULOWANIA

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym, Regulamin Organizacji Zawodów, przepisy WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny. W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w Turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową PZK SBS, obywatelstwo polskie, ważne badania lekarskie oraz zapisze się na listę startową. Licencje jednorazowe nie będą honorowane. Badania lekarskie zostaną bezwzględnie sprawdzone przez Sędziego Głównego. Osoby które nie spełnią wymogów w tym zakresie zostaną niedopuszczone do zawodów oraz nie będą miały prawa do zwrotu wpisowego. Przedstawiciel klubu, z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą startową i zgłoszenie uwag. W przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z zamieszczoną listą startową.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Opłaty za start w IMP  będą przyjmowane wyłącznie gotówką w piątek.

Pierwszych 8 mężczyzn  Kryteriów Kadry oraz zeszłoroczny Mistrz Polski ze względu na kwalifikacje reprezentacyjne, będą obowiązani grać w ostatnim składzie pierwszego dnia zawodów. Do ostatniego składu pierwszego dnia dołączą również zawodnicy według miejsc zajętych w regionalnych eliminacjach:

pierwszych 3 zawodników z okręgu mazowieckiego

pierwszych 3 zawodników z okręgu kujawskiego

pierwszych 2 zawodników z okręgu śląskiego

pierwszych 4 zawodników z okręgu dolnośląskiego

pierwszy zawodnik z okręgu mazurskiego

pierwszy zawodnik z okręgu wschodniego

pierwszy zawodnik z okręgu pomorskiego

Miejsca zostały przydzielone według ilości zawodników startujących w poszczególnych okręgach. Pozostali zakwalifikowani zawodnicy z Mistrzostw Okręgów rozegrają eliminacje pierwszego dnia w pierwszym składzie. Kobiety rozegrają swoje składy w rundach 1 oraz 2 w 12 osób po jednej na torze.

Zatwierdzona lista startowa zostanie opublikowana  26 marca.

Koszt uczestnictwa w IMP wynosi 200 złotych dla mężczyzn oraz 180 dla kobiet.

SMAROWANIA

Turniej o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski rozgrywany będzie na 3 sportowych  smarowaniach WTBA:

         1.     Short

         2.     Long

         3.     Medium

Smarowania zostaną wylosowane w czwartek 3 kwietnia około godziny 12 w obecności przynajmniej 4 zawodników startujących w IMP oraz jednego członka zarządu PZK SBS. Planowane jest nagranie losowania smarowań oraz opublikowanie nagrania na stronie związkowej. Losowane będą 3 smarowania z puli 12 smarowań podanych jako smarowania mistrzowskie na stronie www.worldtenpinbowling.com.

TRENING

W dniu 3 kwietnia po wylosowaniu smarowań będzie można trenować na wszystkich wylosowanych smarowaniach w kręgielni Fantasy Park w Toruniu. Opłata za trening będzie płatna wyłącznie dla kręgielni i będzie ona wynosić 70zł za 2 godziny gry na jednym torze wraz ze smarowaniem, każde kolejne smarowanie będzie kosztowało dodatkowo 10 zł. Rezerwacji torów można dokonywać pod numerem telefonu 56 470-48-00. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczna jest informacja ,że rezerwacja dotyczy treningu przed IMP.

FORMAT TURNIEJU

Każdy uczestnik IMP w kategorii mężczyzn rozgrywa 14 gier ,natomiast uczestniczka 12 gier.

Rozgrzewka trwa 10 minut.

Suma 14 gier u mężczyzn oraz 12 gier u kobiet decyduje o awansie do 3 rundy na smarowaniu medium. Do 3 rundy awansuje 28 mężczyzn oraz 8 kobiet według zajętych miejsc w rundach 1 oraz 2.

Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.

Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdą składem oraz finałami.

Runda 1: smarowanie krótkie (33-37 stóp):

Rejestracja i losowanie torów zaczyna się 30 minut przed danym składem, a kończy na 15 minut przed. Losowanie odbywa się publicznie przez cały czas trwania zawodów. Zawodnicy są wyczytywani i dokonują losowanie poprzez wyciągnięcie swojego numeru spośród wcześniej przygotowanych losów.

Zawodnicy grają 7 gier  ,zawodniczki grają 6 gier systemem amerykańskim.

W całej rundzie zasadniczej (14 gier mężczyzn ,12 gier kobiet) zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo po każdej grze, a zawodnicy rozpoczynający na nieparzystych - o 2 w lewo.

Po rozegraniu gier przez wszystkich startujących następuje sporządzenie rankingu, który decyduje o kolejności grania następnej rundy. Rozstawienie nastąpi wg zajmowanego miejsca, tak, że ostatnie składy zajmą najwyżej sklasyfikowani zawodnicy.

Rozegranie gier w innym składzie niż przyporządkowany danemu zawodnikowi wg Rankingu Kadry lub w kolejnych rundach wg klasyfikacji jest NIEDOZWOLONE.

W przypadku remisu decyduje ostatnia rozegrana gra, następnie przedostatnia, itd.

 Runda 2: smarowanie długie (43-48 stóp):

Zawodnicy grają następne 7 gier ,a zawodniczki 6 gier, które sumują się z poprzednimi. Ranking z poprzedniej rundy przyporządkowuje  zawodników do danego składu w taki sposób, że w ostatnich składach grają zawodnicy najwyżej sklasyfikowani.

W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje wyższa suma ostatnich gier rozegranych po

2 smarowaniach (np. gdy ostatnia gra na średnim 190, ostatnia na krótkim 200, to suma ostatnich

gier na 2 smarowaniach wynosi 490), później suma gier przedostatnich, itd.

 Runda 3: smarowanie średnie (38-42 stopy):

Do rundy 3 awansuje 28 mężczyzn oraz 8 kobiet. Zawodnicy i zawodniczki grają następne 8 gier, które sumują się z poprzednimi. Ranking na podstawie poprzednich rund przyporządkowuje zawodniczki i zawodników do danego składu w taki sposób, że w ostatnich składach grają zawodnicy najwyżej sklasyfikowani.

Zawodniczki z miejsc 5-8 grają w pierwszej turze razem z zawodnikami sklasyfikowanymi na miejscach 15-28. Zawodniczki  z miejsc 1-4 grają z zawodnikami sklasyfikowanymi na miejscach 1-14.

Do rozgrywki finałowej awansuje 3 najlepszych zawodników i zawodniczek wg sumy 22 gier u mężczyzn oraz 20 gier u kobiet rozegranych na 3 rodzajach smarowań.

W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje wyższa suma ostatnich gier rozegranych na 3 smarowaniach (np. gdy ostatnia gra na średnim 190, ostatnia na krótkim 200, na długim 210 to suma wynosi 600), później suma gier przedostatnich, itd.

 Finały:

Do rozgrywki finałowej awansują 3 najlepsze zawodniczki i zawodnicy na podstawie 22 gier z rundy zasadniczej i rozgrywają pojedynki jak poniżej:

1. Pojedynek nr 1 - jedna gra. Kobiety, które zajęły miejsca 2 i 3 po rundzie zasadniczej rozgrywają jedną grę na smarowaniu wybranym przez zawodniczkę wyżej sklasyfikowaną. Zwyciężczyni awansuje dalej.

2. Pojedynek nr 2 - jedna gra. Mężczyźni, którzy zajęli miejsca 2 i 3 po rundzie zasadniczej rozgrywają jedną grę na smarowaniu wybranym przez zawodnika wyżej sklasyfikowanego. Zwycięzca awansuje dalej.

3. Pojedynek nr 3 - Finał kobiet pomiędzy zwyciężczynią pojedynku nr 1 i pierwszą zawodniczką po rundzie zasadniczej. Tym razem pojedynek może składać się z 1 gry (gdy wygra zawodniczka z pozycji nr 1 po rundzie zasadniczej) lub do dwóch wygranych gier (gdy przegra). O wyborze smarowania w 1 grze decyduje zawodniczka wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej, w następnej grze (o ile będzie) - przeciwniczka, jeżeli dojdzie do 3 gry, zawodniczki zagrają na smarowaniu, na którym jeszcze nie grały. Zwyciężczyni otrzymuje tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski.

4. Pojedynek nr 4 - Finał mężczyzn pomiędzy zwycięzcą pojedynku nr 2 i pierwszym zawodnikiem po rundzie zasadniczej. Tym razem pojedynek może składać się z 1 gry (gdy wygra zawodnik z pozycji nr 1 po rundzie zasadniczej) lub do dwóch wygranych gier (gdy przegra). O wyborze smarowania w 1 grze decyduje zawodnik wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej, w następnej grze (o ile będzie) - przeciwnik, jeżeli dojdzie do 3 gry, zawodnicy zagrają na smarowaniu, na którym jeszcze nie grali. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.

We wszystkich pojedynkach rozgrzewka trwa 5 minut, obowiązuje system amerykański oraz rzut za rzut. W przypadku remisu w jakiejkolwiek grze, o rozstrzygnięciu jej decyduje pojedynek 1 kuli. W takim przypadku rozpoczyna zawodnik niżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej. Zawodnicy z pozycji 1 mają prawo rozgrzewania się na wcześniej przygotowanych 3 torach tak, aby nie przeszkadzać zawodnikom grającym.

Przygotowanie torów nastąpi przed pierwszym pojedynkiem, tj. 3 pary torów o smarowaniach short, medium i long oraz 3 pojedyncze tory dla osób oczekujących na pojedynek. Pojedynki będą odbywać się jeden po drugim wg powyższej kolejności na tych samych torach.

 HARMONOGRAM

Piątek 8.15: Runda 1 skład 1 - 7 gier na krótkim mężczyzn

Piątek 12.45: Runda 1 skład 2 - 6 gier na krótkim kobiet

Piątek 16.00: Runda 1 skład 3 - 7 gier na krótkim, mężczyzn zakwalifikowanych z kryteriów oraz z najwyższych miejsc w Mistrzostwach Okręgów

Sobota 8.15: Runda 2 skład 1 - 6 gier na długim kobiet

Sobota 11.30: Runda 2 skład 2 - 7 gier na długim mężczyzn z miejsc 25-48 po pierwszej rundzie

Sobota 16.00: Runda 2 skład 3 - 7 gier na długim mężczyzn z miejsc 1-24 po pierwszej rundzie

Niedziela 8.15: Runda 3 skład 1 - 8 gier zawodniczek z miejsc 4-8 oraz zawodników z miejsc 15-28 po pierwszych dwóch rundach

Niedziela 13:00: Runda 3 skład 2 - 8 gier na medium zawodniczek z miejsc 1-4 oraz zawodników z miejsc 1-14 po pierwszych dwóch rundach

Niedziela 17.15: Pojedynki finałowe na torach 7-8 ,9-10

Zawodnicy zobowiązani są na stawienie się do rozgrywek na minimum 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia danej rundy.

KOMISJA TECHNICZNA

Ze względu na obowiązujące przepisy WTBA, kule bowlingowe mogą zostać  sprawdzone podczas trwania zawodów przez Sędziego. Ilość zgłoszonych kul do zawodów nie może przekraczać 10 i muszą one być wpisane do formularza i przekazane Sędziemu zawodów przed przystąpieniem do zawodów. Formularze będą dostępne na stronie SBS, jak również na zawodach.

Nie ma obowiązku zgłaszać wszystkich kul od razu, ale wpisanych nie można już wykreślać

Zawodnik, który nie odda formularza przed początkiem gry lub użyje nie wpisanej do formularza

kuli w trakcie gry (nie dotyczy rozgrzewki) będzie miał wynik zerowy z danego bloku gier.

KOMISJA ANTYDOPINGOWA

Podczas IMP mogą zostać przeprowadzone testy antydopingowe na obecność alkoholu, amfetaminy, ectasy, opiatów, marihuany oraz haszyszu. Zawodnicy są zobowiązani poddaniu się badaniu pod rygorem wykluczenia z zawodów.

 PRZEPISY ORGANIZACYJNE

Uprasza się wszystkich zawodników, oraz osoby towarzyszące o niespożywanie i niewnoszenie napojów oraz posiłków zakupionych poza Centrum Fantasy Park

NAGRODY

 

Zawodnicy, z miejsc I do III miejsca otrzymują :

I miejsce - tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, pamiątkowy puchar, złoty medal oraz prawo reprezentowania Polski na European Champions Cup, jak również pokrycie kosztów wpisowego i zakwaterowania na ECC

 

II miejsce - tytuł Indywidualnego I Wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar, srebrny medal

 

III miejsce - tytuł Indywidualnego II Wicemistrza Polski , pamiątkowy puchar, brązowy medal

PROTESTY I ZAŻALENIA

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu Zawodów, natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

 

Regulamin przy współpracy z SBS sporządził  Paweł Bielski.

 

 

 

 

                                        Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium PZK SBS w dniu 19.03.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx