Arturo Bowling Cup 2014

Regulamin

 

Grand Prix Polski w Bowlingu #3

 

2013/2014

Arturo Bowling Club

Cup 2014

 

turniej zaliczany do Rankingu Kadry Polski

 

ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

Kręgielnia Arturo Bowling Club, Płock, Galeria Wisła, III piętro ul. Wyszogrodzka 144

 

TERMIN

15 - 18 maj 2014

 

 

 

 

KONKURENCJE

Turniej odbędzie się w trzech kategoriach

A - średnia  powyżej 180

B - średnia powyżej 160

C - średnia poniżej 160

Brana pod uwagę będzie aktualna średnia „sportowa" SBS PZK

Kobiety otrzymują 8 pkt bonusu (w każdej kategorii) do gry.

 

Punkty do rankingu Kadry Polski  zostaną przydzielone zgodnie z zajętym miejscem w turnieju.

 

 

 

DODATKOWE UREGULOWANIA

Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym

oraz przepisy WTBA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Zawodów.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w Turnieju może wziąć każda osoba posiadająca aktualną roczną licencję bowlingową SBS PZK (formalności z wydaniem pierwszej licencji do załatwienia u organizatora) lub inną licencję federacji zrzeszonych w WTBA oraz ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową.

Listy startowe będą otwarte od 10 kwietnia 2014 od godz. 12:00 do 15 maja 2014 na

stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl w zakładce Listy Startowe. Zapisy dokonujemy online wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku dużej frekwencji SBS ma prawo dodać nowe terminy eliminacji.

Do dnia 11 maja można zapisać się maksymalnie 2  składy sobotnie. Po tym

terminie wszystkie miejsca zostaną odblokowane, a zawodnicy z listy rezerwowej w pierwszej kolejności wejdą na listę osób uprawnionych do gry. Ilość re-enty nie jest limitowana. W przypadku zapełnienia wszystkich składów eliminacyjnych, zostaną utworzone dodatkowe.

Po 15 maja zapisy i ewentualne zmiany możliwe będą tylko pod numerem telefonu:

 

 696 880 812

 

Przedstawiciel klubu, z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą

startową i zgłoszenie uwag. W przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z zamieszczoną listą startową.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.

Na parze torów w eliminacjach mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby, natomiast minimalna ilość osób w składzie wynosi 9 (po 3 osoby na 3 parach torów)

Koszt uczestnictwa 120 złotych za pierwsze eliminacje oraz 100 za re-entry.  Desperado  40 zł Płatność jest dokonywana wyłącznie gotówką.

 

 

FORMAT TURNIEJU:

 

Eliminacje:

6 gier  - nielimitowana liczba entry

Desperado 1 gra

 

Finały:

 

Runda 1 - 5 gier od zera rozegrają:

miejsca 16 -€“ 20 po eliminacjach

+ 1 osoba z najwyższą grą uzyskaną w eliminacjach (w przypadku remisu o awansie decydować będzie wyższy total z tego entry)

+ 1 najwyżej sklasyfikowany zawodnik lokalny (lista graczy lokalnych dostępna będzie u organizatora)

+ 3 osoby z Desperado (w przypadku remisu o awansie decydować będzie wyższe miejsce po eliminacjach zawodnika)

 

Runda 2: miejsca 11-15 po eliminacjach i 5 osób z najwyższym wynikiem z R1 - 5 gier od zera

 

Runda 3: miejsca 6 - 10 po eliminacjach i 5 osób z najwyższym wynikiem z R2  - 5 gier od zera

 

Runda 4: miejsca 1-5 po eliminacjach i 5 osób z najwyższym wynikiem z R3 pojedynki każdy z każdym (9 pojedynków) od zera

 

 

Finały, płatne 30 zł za każdą z rund R1,R2,R3

 

 

Rozgrzewka w eliminacjach i rundach finałowych trwa 10 minut,

Przejście w eliminacjach i finałach R1,R2,R3 następuje po każdej grze. Zawodnicy rozpoczynający na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo.

Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.

Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdym składem w eliminacjach i przed rundami finałowymi R1, R3 i R4

W przypadku remisu w eliminacjach i R1, R2, R3 decyduje wyższa ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd.

 

R4 finałowa zostanie rozegrany wg schematu przygotowanego przed tą rundą finałową.

Zawodnicy rozegrają pojedynki każdy z każdym.

Za wygranie pojedynku zawodnik otrzymuje 20 pkt bonusu, a za remis 10 pkt bonusu.

 

W przypadku remisu po R4 na pozycjach 3- 10 o wyższym miejscu decydować będzie wyższe miejsce zawodnika po eliminacjach.

Remis na pozycjach 1- 2 rozstrzygnięty będzie dodatkową jedną grą zawodników, a jeśli to nie przyniesie rozwiązania zawodnicy rozegrają pojedynek jednej kuli.

 

 

Przed każdym składem eliminacyjnym i R1, R2, R3 losowanie torów.

 

 

Turniej zostanie rozegrany na smarowaniu  z ratio nie większym niż 3:1 (sportowe)

Wykres smarowania zostanie podany w dniu 12 maja 2014.

Maszyna smarująca: Brunswick Authority A22

 

 

HARMONOGRAM ELIMINACJI:1. czwartek 15 maja godz. 15.00 ( min.9- max. 20 osób w każdym składzie)
2. czwartek 15 maja godz. 18.30
3. piątek 16 maja godz. 14.00
4. piątek 16 maja godz. 17.30
5. sobota 17 maja godz. 9.00
6. sobota 17 maja godz. 12.00
7. sobota 17 maja godz. 16.00

8. sobota 17 maja godz. 19:30

 

Desperado ok. 22.00

 

FINAŁY 18 maja:

Niedziela

Runda 1, godz. 9:00

Runda 2, godz. 10:00

Runda 3, godz. 12:00

Runda 4, godz. 14:00

 

 

Zakończenie zawodów i dekoracja godz. 17.00

 

 

 

 

 

NAGRODY (pula 6100 zł + 2000 zł) :

 

Za wygranie każdego ze składów eliminacyjnych 100 zł (8 x 100 zł)

 

Grupa A

1 miejsce - 1200 zł

2 miejsce - 800 zł

3 miejsce - 650 zł

4 miejsce - 450 zł

5 miejsce - 300 zł

6-10 miejsca po 200 zł

 

Kobiety

1 miejsce 400 zł

2 miejsce 300 zł

3 miejsce 200 zł

 

Grupa B, C:

Sprzęt bowlingowy (kule i akcesoria) za miejsca 1-3 o wartości 2000 zł

Pamiątkowe puchary  za miejsca 1-3 w grupie A

 

Nagrody w kategorii kobiet i grup B, C zostaną przydzielone zgodnie z zajętym miejscem w turnieju

 

 

 

 

PROTESTY I ZAŻALENIA

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

 

Sekretariat turnieju - Przemysław Antuszewicz

 

Regulamin sporządził:

Przemysław Antuszewicz

 

Zatwierdzony przez Prezydium SBS w dniu 10.04.2014

 

 

xxxx