Indywidualny Puchar Polski 2014

Regulamin


REGULAMIN
Indywidualnego Pucharu Polski 2014

ZARZĄDZAJACY/ ORGANIZATOR
Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim, ul. Zeylanda 5, 60-808 Poznań

TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU FINAŁOWEGO
12-16 grudnia 2013r., Arturo Bowling Club, Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock

KONKURENCJE
Puchar Polski odbywa się wyłącznie w konkurencji indywidualnej - oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn.

KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędzią Turnieju jest Tomasz Gapiński, który odpowiedzialny jest również za Sekretariat turnieju.

DODATKOWE UREGULOWANIA
Regulaminami dodatkowymi są Ogólny Regulamin Zawodów w Bowlingu Sportowym oraz przepisy ETBF. Ostateczna interpretacja regulaminu należy go Sędziego zawodów oraz Komisji Gier i Dyscypliny.
W turnieju nie obowiązują żadne bonusy i handicapy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w Turnieju może wziąć pełnoletnia osoba (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w Turnieju) posiadająca ważną licencję bowlingową SBS PZK oraz ważne badania lekarskie i która zapisze się na listę startową. Licencje amatorskie nie będą honorowane.
Listy startowe będą otwarte od godz.12.00, 26 września do godz.18.00, 10 listopada na stronie Sekcji Bowlingu Sportowego www.pzksbs.pl. Zapisy dokonujemy on-line wpisując nr licencji oraz pozostałe dane. W przypadku wolnych miejsc SBS ma prawo do aktualizowania list dłużej.
Do godz.12.00 dnia 30 października można zapisać się tylko na 1 skład z trzech ostatnich składów eliminacyjnych. Osoby, które zapiszą się więcej razy, zostaną usunięte najpierw ze składu ostatniego, następnie z przedostatniego. Po tym terminie wszystkie miejsca zostaną odblokowane.
Przedstawiciel klubu, z którego zgłosił się zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z listą startową i zgłoszenie uwag. W przypadku nie przesłania uwag przyjmuje się zgłoszenia zgodnie z zamieszczoną listą startową.
Dokonanie zapisu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów Regulaminu.
Na parze torów w eliminacjach może znajdować się od 3 do 4 osób. Aby tura mogła się odbyć na starcie musi stanąć min. 9 zawodników (po 3 zawodników na parze aby zagrać na 3 parach). W przypadku za małej ilości zawodników, mogą oni być zastąpieni przez inne osoby - Pacer'ów. Pacer'ami nie mogą być osoby uczestniczące w zawodach. W przypadku za małej lub nie pełnej ilości zapisanych osób na daną turę eliminacyjną, może ona zostać odwołana lub ograniczona do mniejszej ilości torów, na których odbywać się będą eliminacje.
Ilość entry nie jest limitowana.
Koszty uczestnictwa w Pucharze Polski wynosi 130 złotych za pierwsze eliminacje oraz 110 złotych za re-entry za wyjątkiem trzech ostatnich składów, gdzie opłata wynosi 130 złotych bez względu na ilość rozegranych wcześniej entry. Płatność jest dokonywana wyłącznie gotówką za wszystkie zarezerwowane składy z góry.
Finały - bezpłatne.

FORMAT TURNIEJU

Turniej o Indywidualny Puchar Polski rozgrywany będzie na smarowaniu medium sport (38'-42'), które nie będzie publikowane, ale będzie do wglądu grających zawodników przed ich eliminacjami.
Każdy z uczestników rozgrywa eliminacje składające się z 5 gier. Wyższa seria decyduje o awansie do rozgrywek finałowych. Do finałów przechodzi 24 mężczyzn i 8 kobiet.
Losowanie torów odbywa się 30 minut przed danym składem eliminacyjnym. Zawodnicy są wyczytywani przez Sekretariat turnieju i dokonują losowania poprzez wyciągnięcie z pojemnika jednej z wcześniej przygotowanych piłeczek lub karteczek z numerami.
Rozgrzewka w eliminacjach trwa 10 minut, natomiast w pojedynkach 5 minut, gdy na torze jest 1 zawodnik lub 7 minut gdy na torze jest dwóch zawodników.
Przejście w eliminacjach następuje po każdej grze. Zawodnicy rozpoczynający eliminacje na torach parzystych przesuwają się o 2 tory w prawo, natomiast zawodnicy rozpoczynający na torach nieparzystych - o 2 tory w lewo.
Finały odbywają się systemem podwójnej tabeli wygranych i przegranych. Każdy z zawodników rozgrywa pojedynek - suma 2 gier wg schematu (na żółto). Przegrani (na zielono) grają pojedynek - 1 grę.
Wszystkie gry zostaną rozegrane systemem amerykańskim oraz rzut za rzut zawodnika.
Przerwa techniczna na smarowanie torów następuje przed każdą składem eliminacyjnym, a w finałach o godzinach 8.30; 12.00; 14.30 (jeżeli nie będzie opóźnień do godzin podanych w schemacie finałów).
W przypadku remisu w eliminacjach decyduje ostatnia gra zawodnika, dalej przedostatnia, itd., natomiast w przypadku pojedynków - pojedynek 1 kuli. O rozstrzygnięciu miejsc zawodników odpadających w tej samej rundzie finałowej decyduje wynik ostatniego pojedynku, a następnie wynik eliminacji.
KRYTERIA KADRY

Do rankingu kadry seniorów sklasyfikowane zostaną osoby osobno w kategorii kobiet i mężczyzn na podstawie zajętego końcowego miejsca w turnieju.

HARMONOGRAM ELIMINACJI

Skład 1: Środa 12 listopada godz.15:00 - minimalnie 9 osób, maksymalnie 20
Skład 2: Środa 12 listopada godz.18:00 - 9-20osób
Skład 3: Czwartek 13 listopada godz.15:00 - 9-20 osób
Skład 4: Czwartek 13 listopada godz.18:00 - 9-20 osób
Skład 5: Piątek 14 listopada godz.10:00 - 9-20 osób
Skład 6: Piątek 14 listopada godz.13:00 - 9-20 osób
Skład 7: Piątek 14 listopada godz.16:00 - 9-20 osób
Skład 8: Piątek 14 listopada godz.19:00 - 9-20 osób
Skład 9: Sobota 15 listopada godz.9:00 - 9-20 osób
Skład 10: Sobota 15 listopada godz.12:00 - 9-20 osób
Skład 11: Sobota 15 listopada godz.15:00 - 9-20 osób
Skład 12: Sobota 15 listopada godz.18:00 - 9-20 osób

SCHEMAT FINAŁÓW I GODZINY ROZPOCZĘCIA - Niedziela 16 listopada

Tabela mężczyzn:

9.00 10.00 10.00 9.00
M1 #16 M9 #1 M13 #3 M5 #14
#17 Z1 13.00 13.00 Z5 #19
M17 Z9 M19 Z13
9.00 10.00 Z10 Z14 10.00 9.00
M2 #9 M10 #8 M14 #6 M6 #11
#24 Z2 13.45 13.45 Z6 #22
M21 Z17 M22 Z19
9.00 10.00 Z18 Z20 10.00 9.00
M3 #12 M11 #5 M15 #7 M7 #10
#21 Z3 13.00 13.00 Z7 #23
M18 Z11 M20 Z15
9.00 10.00 Z12 15.30 Z16 10.00 9.00
M4 #13 M12 #4 M23 Z21 M16 #2 M8 #15
#20 Z4 Z22 Z8 #18
15.30 16.00 16.30
M44 Z42 M45 P23 M46 Z23
Z43 Z44 Z45
14.15 14.15
11.00 M42 Z40 M43 Z41 11.00
M24 P1 P21 P22 M28 P5
P12 11.30 13.30 13.30 11.30 P16
M32 Z24 M36 Z32 M38 Z34 M34 Z28
11.00 Z25 P19 P17 Z29 11.00
M25 P2 M29 P6
P11 13.45 13.45 P15
M40 Z36 M41 Z38
11.00 Z37 Z39 11.00
M26 P3 M30 P7
P10 11.30 13.30 13.30 11.30 P14
M33 Z26 M37 Z33 M39 Z35 M35 Z30
11.00 Z27 P20 P18 Z31 11.00
M27 P4 M31 P8
P9 P13

Symbole: M1-M46 - mecze mężczyzn, Z - zwycięzca meczu, P - przegrany, #1 do #24 rozstawienie po eliminacjach.
Tabela kobiet:

11.00 10.00
K5 #1 K7 #3
#8 #6
13.45 13.45
K9 Z5 K10 Z7
Z6 Z8
10.00 11.00
K6 #4 K8 #2
#5 15.30 #7
K11 Z9
Z10
15.30 16.00
K20 Z18 K21 P11
Z19 Z20
14.15 14.15
K18 Z16 K19 Z17 16.30
P9 P10 K22 Z11
Z21


13.45 13.45
K16 P5 K17 P7
P6 P8Symbole: K5-K22 - mecze kobiet, Z - zwycięzca meczu, P - przegrany, #1 do #8 rozstawienie po eliminacjach.


NAGRODY

Zajęte miejsce Mężczyźni wg schematu Kobiety wg schematu
1 Puchar + 500,00 zł Z46 Puchar + 400,00 zł Z22
2 Puchar + 300,00 zł P46 Puchar + 300,00 zł P22
3 Puchar + 200,00 zł P45 Puchar + 200,00 zł P21
4 150,00 zł P44 150,00 zł P20
5 100,00 zł P42 lub P43 - -
6 100,00 zł P42 lub P43 - -
7 100,00 zł P40 lub P41 - -
8 100,00 zł P40 lub P41 - -

PROTESTY I ZAŻALENIA

Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do Sekretariatu natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej i będą rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym.

Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS w dniu 05.09.2014r.

 

xxxx