SportBowling.pl - Wyniki

Squad 10

Wyniki

Imię i nazwisko
Hndp
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Wyniki
Hndp
Razem
Śr.
1. Skorupa Jacek /1063/
0
210
209
220
256
234
203
182
265
1779
0
1779
222.38
2. Żołnowski Paweł /1545/
0
297
178
217
210
159
226
208
278
1773
0
1773
221.63
3. Bielski Paweł /626/
0
197
199
182
255
221
205
195
184
1638
0
1638
204.75
4. Flisykowska Magda /988/
8
167
170
159
227
178
149
171
197
1418
64
1482
177.25
5. Wojtaszczyk Marcin /1538/
0
226
181
123
147
206
162
136
143
1324
0
1324
165.50
6. Czachowski Marcin /1989/
0
144
157
159
130
170
110
166
155
1191
0
1191
148.88
powrót...
xxxx